JAK TO VŠECHNO ZAČALO

První kroky k založení muzea ve Stachách byly zaznamenány v roce 1997, kdy ke 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v obci Stachy byl několika členy SDH Stachy a za pomoci právnické osoby V K servis Stachy zrekonstruován a opraven historický hasičský automobil OPEL BLITZ. Po opravení bylo toto hasičské vozidlo prvně vystaveno na náměstí ve Stachách, kde jelo i ve slavnostním průvodu. Protože rekonstrukce vozidla se povedla a tam, kde se členové SDH Stachy s vozidlem objevili, vzbuzovali zasloužený obdiv a úžas veřejnosti, proto se část členů SDH Stachy rozhodlo založit hasičské muzeum. Postupně tito nadšenci začali zachraňovat hasičské skvosty a poklady před zničením. Když zajímavých exponátů bylo více, tak vznikla myšlenka, že by se o získané hasičské klenoty mohli rozdělit s širokou veřejností. Na základě této myšlenky vzniklo dne 22.3.2001 Sdružení historie hasičstva Stachy a následně začaly práce na hledání vhodného místa pro výstavbu vlastního muzea. Pomocnou ruku podala Obec Stachy, když dala k dispozici pozemek u požární zbrojnice a tak mohly začít práce s vyřizováním projektové dokumentace a stavebního povolení. Po úspěšném vyřízení všech povolení a zajištění finančních prostředků byl dne 16.10.2001 slavnostně položen "základní kámen" Pošumavského hasičského muzea ve Stachách. Koncem roku 2001 však bylo jasné, že získané finanční prostředky od Okresního úřadu v Prachaticích nebudou stačit, a proto byl v roce 2002 vypracován projekt na získání finančních prostředků z fondů Phare, které Obec Stachy úspěšně dostala a tím dostavba muzea mohla být dokončena. Při výstavbě muzea členové SDH Stachy a mnoho dalších brigádníků ze Stach a okolí odpracovali více než 5,000 brigádnických hodin ve svém vlastním volnu a bez nároků na mzdu, za což jim patří velké poděkování. Díky obětavé práci všech nadšenců se dílo zdařilo a muzeum bylo úspěšně postaveno.


SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ POŠUMAVSKÉHO HASIČSKÉHO MUZEA A SVĚCENÍ PRAPORU

Na jaře roku 2003 byla provedena instalace jednotlivých exponátů, a to jak z majetku Sdružení historie hasičstva, tak i ze soukromých sbírek, které byly jednotlivými majiteli do muzea zapůjčeny. Dne 12.7.2003 Pošumavské hasičské muzeum bylo slavnostně otevřeno, vysvěceno a zpřístupněno široké veřejnosti. Při této slavnostní příležitosti byl také vysvěcen nový prapor SDH Stachy. Kromě jiných osobností, se oslav zúčastnil hejtman jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník, který slavnostně přestřihl pásku spolu se starostou Obce Stachy, RNDr. Petrem Šebelíkem, CSc. 


PÁD STŘECHY

Naše radost netrvala dlouho. Navzdory velké návštěvnosti a obdivu z řad široké veřejnosti muzeum muselo být v roce 2006 uzavřeno. V lednu 2006 přišla sněhová kalamita a dne 19.1. 2006 pod tíhou velké vrstvy sněhu a ledu došlo k propadnutí střechy muzea. Při zřícení střechy došlo k poškození krovu, celého druhého patra muzea včetně většiny vystavených exponátů v tomto podlaží. Na odstraňování následků této havárie pracovaly dobrovolné a profesionální hasičské jednotky z blízkého i dalekého okolí. Díky jejich obětavosti a velmi vysoké odbornosti se povedlo mnoho exponátů vyprostit aniž by došlo k jejich poškození. Záchranné a likvidační práce na muzeu probíhaly od 19. až do 26. ledna 2006. Přes všechno vynaložené úsilí a profesionální zákrok všech záchranářů a zúčastněných osob se podařilo všechny exponáty vyprostit. Exponáty byly převezeny do skladu společnosti Stavopalst KL spol. s r.o. Stachy, kde po dobu opravy muzea byly uloženy. Veškeré likvidační práce byly ukončeny v únoru 2006, kdy střecha muzea byla rozebrána a zbytky byly odstraněny a strop druhého nadzemního podlaží byl provizorně zakryt plachtou.

Velice děkujeme Všem zúčastněným, kteří se aktivně i finančně podíleli na odstraňování následků havárie při zřícení střechy na Pošumavském hasičském muzeu.


OPRAVA POŠKOZENÉHO MUZEA A EXPONÁTŮ

Po pádu Pošumavského hasičského muzea se začalo s opravou poškozených exponátů, jelikož škody byly vysoké, tak Sdružení historie hasičstva Stachy vyhlásilo veřejnou sbírku na opravu poškozené historické techniky. V druhé polovině roku 2006 Obec Stachy zahájila opravu Pošumavského hasičského muzea, která byla po roce úspěšně dokončena. V říjnu 2007 následovalo postupné stěhování exponátů, jejichž instalace byla dokončena v prvním pololetí roku 2008.


Všem, kteří se podíleli na znovuotevření Pošumavského hasičského muzea ve Stachách a dárcům, kteří přispěly na opravu poškozené hasičské techniky bychom touto cestou chtěli poděkovat, protože přispěli k tomu, že vystavené hasičské exponáty mohou opět obdivovat stovky návštěvníků.SLAVNOSTNÍ ZNOVUOTEVŘENÍ POŠUMAVSKÉHO HASIČSKÉHO MUZEA A OSLAVA 111. VÝROČÍ SDH STACHY 

16.8. 2008 proběhla oslava 111. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v obci Stachy a při této příležitosti jsme zároveň slavnostně znovuotevřeli Pošumavské hasičské muzeum Stachy. Při slavnostním otevřením muzea byl přítomen ředitel HZS JčK územního odboru Prachtice plk. Vladislav Ženíšek, hejtman jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník a společně se starostou Obce Stachy, panem Ing. Stanislavem Princem slavnostně přestřihli pásku a znovu tak otevřeli široké veřejnosti naše Pošumavské hasičské muzeum Stachy.